x
earth

Dostosuj swoje wrażenia

Close
Change Language: polski Region: Americas

Globalny program zgodności z przepisami i zasadami etycznymi firmy Molex

Molex jest firmą mocno zaangażowaną w prowadzenie działalności zgodnej z literą i duchem prawa. Realizację naszego Globalnego programu zgodności z przepisami i zasadami etycznymi wspiera Zarząd oraz kierownictwo firmy Molex, a kieruje nią nasz Komitet ds. Etyki Biznesowej. W komitecie tym zasiadają przedstawiciele działów Kadr, Finansów, Audytu Wewnętrznego oraz Prawnego. Zarząd, starsze kierownictwo oraz Komitet ds. Etyki Biznesowej wspólnie monitorują realizację programu poprzez:

  • Przydzielanie ról i obowiązków w ramach Programu;
  • Nadzór nad szkoleniami i komunikacją w zakresie zgodności z przepisami;
  • Nadzór nad audytem i monitoringiem zgodności z przepisami;
  • Nadzór nad procesami dochodzeń wewnętrznych;
  • Przegląd procedur dyscyplinarnych dotyczących wykroczeń;
  • Monitorowanie dostępnych zasobów w zakresie zgłaszania spraw i podejrzeń.

Podstawą naszego zaangażowania na rzecz uczciwości oraz Globalnego programu zgodności z przepisami i zasadami etycznymi firmy Molex jest Kodeks działalności biznesowej i etyki firmy Molex. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć tutaj