x
earth

Dostosuj swoje wrażenia

Close
Change Language: polski Region: Americas

Ochrona środowiska

W celu zminimalizowania wpływu działalności biznesowej, produktów i usług na środowisko zobowiązujemy się:

  • Ustanawiać i wdrażać skuteczne systemy zarządzania środowiskowego.
  • Przestrzegać wszelkich stosownych przepisów środowiskowych i prawnych oraz innych wymagań bądź je przewyższać.
  • Prowadzić zakłady z uwzględnieniem oszczędnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz dążyć do opracowywania produktów wywierających jak najmniejszy wpływ na środowisko w całym cyklu ich życia.
  • Stale doskonalić swój wpływ na środowisko oraz działalność, wyznaczając sobie ekologiczne cele.
  • Informować wszystkie osoby pracujące w firmie Molex bądź w jej imieniu o znaczeniu przestrzegania niniejszej deklaracji.
  • Stosować środki redukujące lub eliminujące emisje, które są skutkiem naszej działalności i mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.
  • Szkolić pracowników w zakresie odpowiedzialnej ekologicznie pracy.

Molex suggests that end users should use licensed recyclers to dispose of MPN products once end of life reached

Więcej informacji o zaangażowaniu firmy Molex w ochronę środowiska można uzyskać klikając tutaj

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Nasze raporty Zrównoważonego Rozwoju zapoznają klientów i innych zainteresowanych z tematem wielu działań podejmowanych przez Molex w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EH & S) jak i Corporate Social Responsibility (CSR).

Dowiedz się więcej →

Zgodności z RoHS

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi statusu zgodności naszych produktów z ROHS, REACH i innych dyrektyw, prosimy odwiedzić stronę internetową Molex i wprowadzić kod SAP wybranego produktu w polu wyszukiwania.

Dowiedz się więcej →