x
earth

Dostosuj swoje wrażenia

Close
Change Language: polski Region: Americas

Informacja Prawna

Prosimy o uważne zapoznanie się z następującymi warunkami. Uzyskując dostęp do informacji w niniejszej Witrynie (MOLEX.COM) oraz korzystając z nich, Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki. Jeżeli użytkownik nie wyraża takiej zgody, nie powinien korzystać z niniejszej Witryny. Molex Incorporated (Molex) może co pewnien czas zmieniać niniejsze warunki bez powiadomienia, aktualizując niniejszy dokument.

Molex prowadzi niniejszą Witrynę jako usługę dla społeczności internetowej. Molex zachęca członków społeczności internetowej do przeglądania i lektury niniejszej Witryny w celach rozrywkowych, informacyjnych i edukacyjnych, a także w celu komunikacji z firmą Molex.

Cała zawartość (zdjęcia, rysunki i tekst) niniejszej Witryny jest chroniona prawem autorskim i nie może być rozpowszechniana, pobierana, modyfikowana, wykorzystywana i publikowana ponownie ani też używana w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi postanowieniami bez jednoznacznej, pisemnej zgody firmy Molex. Użytkownik może pobierać zawartość wyłącznie do niekomercyjnych celów osobistych.

Molex będzie dokładać uzasadnionych starań, aby zamieszczać w niniejszej Witrynie zawartość aktualną i wolną od błędów. Wszelkie informacje o produktach zamieszczone w Witrynie, w tym ilustracje, specyfikacje i wymiary, uznaje się za wiarygodne od daty przesłania zawartości do Witryny, ale mogą one ulec zmianie bez powiadomienia. Pomimo tego Molex nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności informacji. Zawartość Witryny może być niepozbawiona nieścisłości technicznych i błędów typograficznych, a ponadto może być zmieniana lub aktualizowana bez powiadomienia. Molex może także w dowolnej chwili i bez powiadomienia wprowadzać udoskonalenia lub zmiany w produktach i programach opisywanych w Zawartości. Aktualne rysunki i specyfikacje handlowe są dostępne na życzenie.

W związku z tym użytkownik zgadza się z tym, że uzyskuje dostęp do Witryny i jej zawartości oraz korzysta z nich wyłącznie na własne ryzyko. Ani Molex, ani żadne podmioty uczestniczące w tworzeniu, produkcji lub udostępnianiu niniejszej Witryny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, incydentalne, pośrednie ani podlegające odszkodowaniu z nawiązką, wynikające z dostępu użytkownika do niniejszej Witryny oraz jej używania, niemożliwości uzyskania dostępu do Witryny i jej używania, a także z wszelkich błędów i pominięć w jej zawartości.

Wszelkie informacje wysyłane firmie Molex za pośrednictwem niniejszej Witryny nie są uważane za poufne. Wysyłając firmie Molex jakiekolwiek informacje lub materiały, Użytkownik udziela firmie Molex nieograniczonego zezwolenia na wykorzystanie, reprodukcję, prezentację, modyfikację lub transmisję tych informacji lub materiałów, a ponadto zgadza się z tym, że Molex może wykorzystać wszelkie pomysły, koncepcje, know how lub techniki zawarte w takich informacjach lub materiałach w dowolnym celu. Molex nie ujawni jednak nazwiska Użytkownika ani w inny sposób nie ujawni faktu przesłania przez Użytkownika informacji lub materiałów firmie Molex, chyba że: a) poprosimy Użytkownika o zgodę na użycie jego nazwiska; b) powiadomimy najpierw użytkownika o tym, że informacje lub materiały wysyłane do określonej części niniejszej Witryny zostaną opublikowane lub w inny sposób użyte i opatrzone jego nazwiskiem; c) zostaniemy do tego zmuszeni w świetle prawa.

Nie ograniczając powyższych postanowień, wszystko, co jest zawarte w niniejszej Witrynie, w tym także inne połączone witryny, jest udostępniane UŻYTKOWNIKOWI BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI I RĘKOJMI WYRAŻONYCH JAWNIE BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Zaleca się niezależne przetestowanie i ocenę produktów pod kątem ich zamierzonego wykorzystania.

Niektóre informacje umieszczone w niniejszej Witrynie mogą zawierać różne stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości są stwierdzenia niemające charakteru historycznego. Stwierdzenia takie są obarczone różnego rodzaju ryzykiem i niepewnością, w wyniku czego rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od treści tych stwierdzeń. Takie ryzyko i niepewność są związane między innymi z warunkami gospodarczymi w różnych regionach, konkurencją produktów i cen, cenami surowców, kursami wymiany walut, zmianami technologicznymi, problemami patentowymi, wynikami sporów sądowych, zmianami przepisów, a także innymi rodzajami ryzyka i niepewności opisanymi w dokumentach złożonych w Securities and Exchange Commission.

Znaki towarowe i nazwy handlowe

Wszystkie nazwy produktów wyróżnione dużą czcionką i symbolem znaku towarowego lub nie, w tym między innymi:

 • 6-Pak™
 • Advantage™
 • AeroBAR®
 • Aero-Motive®
 • applicom®
 • AT-200™
 • ATP-201™
 • Avikrimp™
 • AXID™
 • BackFlip™
 • Beau™
 • Beauplug™
 • BLC™
 • Boss™
 • Brad®
 • Brad Harrison & Design®
 • BradCommunications™
 • BradConnectivity™
 • BradControl™
 • BradPower™
 • BradPower & Design®
 • BSC™
 • BSCII™
 • C-Grid®
 • C-Grid III™
 • Change®
 • Claspcon™
 • CoAxid™
 • CompactLAN™
 • COMPODRE™
 • Condor™
 • Contura™
 • CoolFin™
 • Core-Lock™
 • Cradlecon™
 • CRC™
 • Daniel Woodhead®
 • Datagate™
 • Datagate Plus™
 • Decora™
 • Direct-Link®
 • DL-50™
 • DMS59™
 • DS-50™
 • Dualcon™
 • Eagle™
 • Easy-On™
 • EBBI™
 • ECON-O-MITE®
 • EDG®
 • EMILY™
 • EMS-Enable™
 • ETC™
 • Euro-C™
 • EuroMate™
 • EuroMax™
 • Euromod™
 • Eurostyle™
 • EverMate™
 • EZ Bar™
 • EZ-Conn™
 • Fabri-Fit™
 • Faces (Design)®
 • FastJunction™
 • FaxEnable™
 • FineAdjust™
 • FlexJumper™
 • FlexPlane™
 • Flextran™
 • FLT4™
 • FMP3™
 • Four-Ductor®
 • FrameStack™
 • H-DAC 64™
 • HandyLink®
 • Hawk™
 • Haztex®
 • HBMT™
 • HD Mezz™
 • HDX™
 • HiSpec™
 • HiSpec GS™
 • HMC™
 • HTC™
 • HyperJack™
 • I-Trac™
 • iCool™
 • iGrid™
 • Impact™
 • ImpactNXT™
 • Industrial Interfaces™
 • InsulKrimp™
 • iPass™
 • iPass+™
 • Jet-Flecs®
 • KATT™
 • KATT PDS™
 • KK®
 • Krimptite™
 • LaneLink™
 • Laserstream™
 • LFH™
 • LI-24™
 • Lightband™
 • LightDealer™
 • Lite-A-Site®
 • LoVolt®
 • LPH™
 • LumaCore™
 • Macro-Lock™
 • MagKrimp™
 • MarKK™
 • MAX-LOC®
 • MCIA™
 • Metrec™
 • MFB™
 • Mi II™
 • MicroBlade™
 • Micro-C™
 • Micro-Change®
 • MicroClasp®
 • MicroCross™
 • Micro-C PolyPort™
 • Micro-Fit 3.0™
 • Micro-Fit 3.0, BMI™
 • Micro-Fit BMI CPI™
 • Micro-Fit CPI™
 • Micro-Latch™
 • Micro-Loc™
 • Micro-Push®
 • MIG®
 • Milli-Grid™
 • Milli-Z™
 • MIIM™
 • Mini-AXID™
 • mini-B™
 • Mini-C™
 • Mini-C PolyPort™
 • Mini-Change®
 • Mini-Cam™
 • Mini-FA™
 • Mini-Fit®
 • Mini-Fit BMI™
 • Mini-Fit BMI Slide-and-Lock™
 • Mini-Fit CPI™
 • Mini-Fit GW™
 • Mini-Fit HCS™
 • Mini-Fit HCS BMI™
 • Mini-Fit High Cycle™
 • Mini-Fit IDT™
 • Mini-Fit Jr.™
 • Mini-Fit Plus™
 • Mini-Fit Plus HCS™
 • Mini-Fit RTC™
 • Mini-Fit SMC™
 • Mini-Fit Sr.™
 • Mini-Fit TPA™
 • Mini-HMC™
 • Mini-Latch™
 • Mini-Lock™
 • Mini-Mac™
 • Mini Mi II™
 • Mini-Push™
 • Mini-SPOX™
 • Mini-X250™
 • Mite-Y-Pin™
 • MLX™
 • Mobi-Mate™
 • Modlink™
 • MOD-SNAP™
 • Molex®
 • Molex-ETC™
 • Molex Premise Networks™
 • MOLIC™
 • MP-200™
 • MP-Lock™
 • MPIS®
 • mPm®
 • MTC™
 • Multi-Tap™
 • MUSIC™
 • MuxLink™
 • MV 396™
 • MX™
 • MX120™
 • MX150™
 • MX150L™
 • MX64™
 • MX-250™
 • MX-50™
 • MX-PLUS™
 • MXII™
 • MXL-38999™
 • MZP™
 • Nano-Change®
 • NEoTEX®
 • NetMeter®
 • NiAc™
 • NylaKrimp™
 • Office Block™
 • Omnigrid®
 • Optical Shuffle™
 • Origin™
 • PanelMate™
 • ParaLink™
 • ParaLink-P™
 • Passport™
 • Pent-A-Change™
 • Perma-Fit™
 • Perma-Seal™
 • Phoenix™
 • PicoBlade™
 • Picoflex®
 • Pico-Change™
 • Pico-Clasp™
 • Pico-Gold™
 • Pico-Grid™
 • Pico-SPOX™
 • PICS Simulation®
 • Pinsetter™
 • Plateau HS Dock™
 • Plateau HS Dock PG™
 • Plateau HS Mezz™
 • Plateau Technology™
 • PolyPort™
 • POW-R-BELT®
 • POW-R-MATIC®
 • POW-R-MITE®
 • POW-R-TAG®
 • Power Bladz™
 • Power Dock™
 • Power Dock Sr.™
 • Power Edge™
 • Power Monitor®
 • Power Plus®
 • Power Plus Sr.™
 • PowerCat 6™
 • PowerCat™
 • PowerPlus™
 • PowerRun™
 • PremiumGrade™
 • Premo-Flex™
 • QF-50™
 • Qik-Flecs™
 • Quick-Change®
 • Radial Fin™
 • RealTime™
 • RIPPN™
 • RJ-Lnxx®
 • RKG™
 • Sabre™
 • SEMCONN™
 • See and Splice™
 • ServiceGrade™
 • Signature™
 • Silent Drive™
 • Sherlock™
 • SL™
 • Slice in a Box®
 • SliderZ™
 • SlimStack™
 • SLT3S™
 • SnapMate™
 • Snapper™
 • Solder Charge Technology™
 • Spectre™
 • Spirit™
 • SPOX™
 • SPOX BMI™
 • SST™
 • Stac64™
 • Streamline™
 • Super-Safeway®
 • Synergy™
 • TDP™
 • TelEnable®
 • TM-2000™
 • TM-3000™
 • TM-40™
 • TM-42™
 • TPA™
 • track-it™
 • Triad®
 • Trifurcon™
 • Twin-Stack™
 • Ulti-Mate™
 • Ultra+™
 • Ultra-Lock™
 • Universal Patching Frame™
 • USO™
 • USP™
 • VersaBlade™
 • VersaKrimp™
 • VibraKrimp™
 • VPR™
 • Wafercon™
 • Watertite®
 • Wire Trap-Lite™
 • Woodhead®
 • X-Link®
 • Xpress™
 • Xpress-Lock™
 • XRC™
 • Zifcon™
 • Zipcon™
 • Zyton™
 • Z-Power™
 • Z-Zone™

…są znakami towarowymi firmy Molex, jej podmiotów stowarzyszonych i powiązanych, licencjodawców bądź partnerów w spółkach joint venture. Używanie i nadużywanie tych znaków towarowych, a także wszelkiej innej zawartości niniejszej Witryny, w sposób inny niż dozwolony w niniejszym dokumencie, jest kategorycznie zabronione i może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej, które będą konsekwentnie egzekwowane.